รถพ่วงบรรทุกแมคโค

 

ข้อมูลเทคนิค
น้ำหนักบรรทุก กว้างกระบะ ยาวกระบะ สูงกระบะ อื่น
         
         
         
         
         
         
         
คุณสมบัติสำคัญ
   
   
   
   
   
   

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถพ่วงบรรทุกแม๊คโค 3 ตัน (ท้ายสั้น)

บรรทุกแม็คโค 3 ตัน (รุ่นยาว)

รถพ่วงบรรทุกแม็คโค 3 ตัน มีเบรค

รถพ่วงบรรทุกแม็คโค 5 ตัน (พร้อมเบรค)