ถังบรรทุกน้ำ แบบวางท้ายรถ

 

ขนาดความจุ  1000 2000 4000 6000 8000 12000 14000 อื่น ๆ
น้ำหนักถัง                


**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด 2000 ลิตร


ขนาด 4000 ลิตร

ขนาด 5000 ลิตร

ขนาด 8000 ลิตรขนาด 14000 ลิตร