ลิฟท์ยกติดหน้ารถไถ รุ่น2แกน

 

รุ่น Model ข้อมูลเทคนิค คุณลักษณะสำคัญ ขนาดรถไถ
แรงม้า สลักลากจูง
ปรับมุม   1.ความกว้างงายก 100 ซม. 1.ใช้ขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ 25 แรงม้าขึ้นไป  
งายก   2.ความยาวงายก 110 ซม. 2.ปรับความก้วงของงาได้
 
2015   3.ความสูงเมื่อยก 200 ซม. 3.งาถอดออกได้สะดวก    
    4. น้ำหนักยกสูงสุด 500 กก. 4.ติดตั้งได้กับรถไถทุกยีห้อ    
    5.งายกปรับปรับมุมได้      
    6.ควบคุมด้วยไฮดรอลิคส์ทั้งสองแกน      
    7 เสายก 4 เสา      
           
           
           
           

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถไถเล็ก

 

รถไถใหญ่