เครื่องตัดหญ้ามาตราฐาน

 

ข้อมาลเทคนิค
รุ่น แรงม้ารถไถ ความกว้างการตัด จำนวนใบตัด มิติเครื่อง
1.00 เมตร 14-19 แรงม้า 1.0 เมตร 2 ใบ 105x105x75
1.20 เมตร 20-39 แรงม้า 1.2 เมตร 2 ใบ 125x125x85
1.50 เมตร 40-49 แรงม้า 1.5 เมตร 2 ใบ 155x155x90
1.80 เมตร 50 แรงม้าขึ้นไป 1.8 เมตร 2 ใบ 185x185x95
คุณลักษณะสำคัญ
   
   
   

***ผู้ผลิตขอสงวนสิทธฺิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เครื่องตัดหญ้า 1.00 เมตร (รุ่นประหยัด)

เครื่่องตัดหญ้า 1.20 เมตร

 

เครื่องตัดหญ้า 1.50 เมตร

 

เครื่องตัดหญ้า 1.80 เมตร