ผานไถบุกเบิก ผาน 3

 

รุ่น Model ข้อมูลเทคนิค คุณลักษณะสำคัญ ขนาดรถไถ
แรงม้า สลักแขนกลาง สลักแขนข้าง
ผาน 3 1 จำนวนจานไถ 3ใบ 1 ใช้ได้กับทุกสภาพดิน 20-40 19มม.(3/4นิ้ว) 22มม.(7/8นิ้ว)
2 ขนาดจานไถ 533ซม.(21นิ้ว) 2 ไถตรงไม่ทำให้รถเป๋
3 ความลึกในการไถ 250-350 ซม. 3 ไม่หนักแรงรถ
4 ระยะห่างจานไถ 500-550 ซม. 4 กลับหน้าดินได้สมบูรณ์
5 ความกว่างพื้นที่การไถ ซม.

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า